Ładowanie...
Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Marii Epstein OP
<< Aktualności

Szkoła imienia Chrzanowskiej

03-08-2016 00:00

Grupa studentów kierunku technik elektroradiologii z Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie 

Wielkopolskim spędziła kilka dni w Krakowie, zwiedzając miasto i poznając ślady tutejszego życia i 

pracy patronki ich szkoły, Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Razem z prezes Fundacji im. 

Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein odwiedzili także Salonik Historii Pielęgniarstwa Collegium 

Medicum UJ. Nad całością wizyty studentów czuwała pani Helena Matoga, pielęgniarka, a także 

autorka wielu publikacji o Hannie Chrzanowskiej i wicepostulator w jej procesie beatyfikacyjnym. 

Goście Saloniku dowiedzieli się od niej o historii i znaczeniu zebranych tam przedmiotów, 

dokumentów i zdjęć. Prelegentka skoncentrowała się na postaci Hanny Chrzanowskiej, podzieliła się 

także osobistymi doświadczeniami ze współpracy z Chrzanowską, która włączała swoje uczennice – a 

do tych należała Helena Matoga, w bezpośrednią pomoc chorym w ramach współtworzonego przez 

nią pielęgniarstwa domowego. Wiele z eksponatów Saloniku to pamiątki po Marii Epstein, nie 

zabrakło zatem informacji i o tej postaci, która będąc założycielką Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek 

i Higienistek, współpracowała w jej ramach również z Hanną

Na temat Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej można przeczytać tutaj: 

http://www.wmpp.org.pl/pl/wzorce-osobowe/hanna-chrzanowska.html
<< Aktualności