Ładowanie...
Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Marii Epstein OP
Chcę miłować Pana Jezusa za obecny i za przeszły czas ,za te wszystkie lata, w których nie dość Go miłowałam.
Pragnę często myśleć o Panu Bogu w ciągu dnia i starać się aby wszystko, co czynie, czynić dla Jego chwały, z myślą o Nim jedynie i zbawieniu dusz
Nie pozwolić, aby jakiekolwiek przywiązanie ziemskie przysłoniło mi Pana Boga
Nie zatrzymywać się zbytnio nad rozważaniem swoich wad, aby w nich nie ugrzęznąć. Odwrócić się od nich, by tym lepiej i z ufnością bez greniczną oddać się miłującemu nas Bogu
Kiedy myśl nasza odrywa się od Boga i zapominamy o Jego obecności, często odmawiajmy sercem - akty strzeliste
Miłość do Boga ma być największa i najczystrza, Prawdziwą miłość względem Boga poznajemy po uczynkach
Cierpienia oczyszczają nas i zbliżają do Boga, odrywają od wszystkiego. co ziemskie a nawet od nas samych