Ładowanie...
Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Marii Epstein OP

Szkoła imienia Chrzanowskiej

03-08-2016 00:00

Grupa studentów kierunku technik elektroradiologii z Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie  Wielkopolskim spędziła kilka dni w Krakowie, zwiedzając miasto i poznając ślady tutejszego życia i  pracy patronki ich szkoły, Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Razem z prezes Fundacji im.  Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein odwiedzili także Salonik Historii Pielęgniarstwa Collegium  Medicum UJ. Nad całością wizyty studentów czuwała pani Helena Matoga, pielęgniarka, a także  autorka wielu publikacji o Hannie Chrzanowskiej i wicepostulator w jej procesie beatyfikacyjnym.  Goście Saloniku dowiedzieli się od niej o historii i znaczeniu zebranych tam przedmiotów,  dokumentów i zdjęć. Prelegentka skoncentrowała się na postaci Hanny Chrzanowskiej, podzieliła się  także osobistymi doświadczeniami ze współpracy z Chrzanowską, która włączała... Czytaj całość

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM. SŁUŻEBNICY BOŻEJ SIOSTRY MAGDALENY EPSTEIN W 2014 r.

25-11-2015 00:00

I. DANE FUNDACJI nazwa: Fundacja im Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein siedziba: Polska, woj. Małopolskie, powiat Miasto Kraków, miejscowość Kraków adres: ul. Mikołajska 21, 31­027 Kraków aktualny adres do korespondencji: adres poczty elektronicznej: fundacjadominikanki@gmail.com data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28 marca 2012 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000416206 numer REGON: 122538009 organ nadzoru: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego II. ZARZĄD FUNDACJI Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Zarząd Fundacji miał następujący skład: Prezes zarządu: Eugenia Chruścicka Wiceprezes zarządu: Halina Łyko Sekretarz zarządu: Bożena Zofia Weber III. CELE STATUTOWE FUNDACJI Na podstawie art. 7 Statutu celami statutowymi są: 1. Wspieranie finansowania archiwizacji dokumentów, 2. Ratowanie dziedzictwa kulturowego... Czytaj całość

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM. SŁUŻEBNICY BOŻEJ SIOSTRY MAGDALENY EPSTEIN W 2013 r.

24-11-2015 00:00

I. DANE FUNDACJI nazwa: Fundacja im Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein siedziba: Polska, woj. Małopolskie, powiat Miasto Kraków, miejscowość Kraków adres: ul. Mikołajska 21, 31­027 Kraków aktualny adres do korespondencji: adres poczty elektronicznej: fundacjadominikanki@gmail.com data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28 marca 2012 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000416206 numer REGON: 122538009 organ nadzoru: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego II. ZARZĄD FUNDACJI Według stanu na dzień 31.12.2013 r. Zarząd Fundacji miał następujący skład: Prezes zarządu: Eugenia Chruścicka Wiceprezes zarządu: Halina Łyko Sekretarz zarządu: Bożena Zofia Weber III. CELE STATUTOWE FUNDACJI Na podstawie art. 7 Statutu celami statutowymi są: 1. Wspieranie finansowania archiwizacji dokumentów, 2. Ratowanie dziedzictwa kulturowego... Czytaj całość

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM. SŁUŻEBNICY BOŻEJ SIOSTRY MAGDALENY EPSTEIN W 2012 r.

23-11-2015 00:00

I. DANE FUNDACJI nazwa: Fundacja im Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein siedziba: Polska, woj. Małopolskie, powiat Miasto Kraków, miejscowość Kraków adres: ul. Mikołajska 21, 31­027 Kraków aktualny adres do korespondencji: adres poczty elektronicznej: fundacjadominikanki@gmail.com data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28 marca 2012 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000416206 numer REGON: 122538009 organ nadzoru: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego II. ZARZĄD FUNDACJI Według stanu na dzień 31.12.2012 r. Zarząd Fundacji miał następujący skład: Prezes zarządu: Eugenia Chruścicka Wiceprezes zarządu: Halina Łyko Sekretarz zarządu: Bożena Zofia Weber III. CELE STATUTOWE FUNDACJI Na podstawie art. 7 Statutu celami statutowymi są: 1. Wspieranie finansowania archiwizacji dokumentów, 2. Ratowanie dziedzictwa kulturowego... Czytaj całość

OGŁOSZENIE

26-06-2015 00:00

Fundacja Marii Epstein zaprasza osoby chore na cukrzycę, które przebyły zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu na bezpłatne  badanie krwi: lipidogram, próby wątrobowe, próby nerkowe i HbA1c. Badanie odbędzie się dnia 29 czerwca 2015 r. /poniedziałek/                   od godz. 8.00 do 10.00 – w rozmównicy klasztoru Sióstr Dominikanek,  ul. Mikołajska 21. ... Czytaj całość

Bezpłatne badanie poziomu glukozy

10-06-2015 00:00

Fundacja Marii Epstein informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań poziomu glukozy oraz możliwości udzielenia porad zdrowotnych.Osoby chorujące na cukrzycę mogą otrzymać glukometr.Badanie odbędzie się 13 czerwca 2015r. /w sobotę/od godz. 8.00 do 11.00 ,w rozmównicy klasztoru Sióstr Dominikanek  , ul. Mikołajska 21. ... Czytaj całość

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Dzień Pielęgniarki 2013

14-05-2013 00:00

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, który nieprzypadkowo związany został z rocznicą urodzin Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa światowego, Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zorganizowała w Krakowie uroczyste, dwudniowe obchody. W ich ramach, dnia 14 maja br. dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej dla uczczeniu osoby i równie prekursorskiego dzieła na ziemiach polskich, Magdaleny Marii Epstein OP przy ul. Sławkowskiej 32. Odsłonięcia tablicy dokonała pani Monika Sobkowiak z Francji, bliska krewna Służebnicy Bożej wraz z panem Stanisławem Łukasikiem, przewodniczącym MOIPiP, a jej poświęcenia ks. dr Kazimierz Kubik, duszpasterz krakowskich pielęgniarek. Asystę honorową przy tym historycznym akcie pełniły studentki Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ w strojach z okresu międzywojnia, noszonych przez słuchaczki... Czytaj całość

SYLWETKA DYREKTORKI USPiH

07-03-2012 00:00

W budynku byłej Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek przy ul. Kopernika 25, w którym obecnie mieści się uniwersytecki Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UJ, z udziałem nauczycieli Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa, została przygotowana obszerna, wizualizacja planszowa prezentująca życiową drogę twórczyni i dyrektorki USPiH. Obok licznych, chronologicznie zestawionych fotografii dotyczących kolejnych etapów jej życia, znajdują się na niej obszerne komentarze objaśniające, w języku angielskim.   FOT. : – cała plansza i jej detale   oprac. red. Bożena Weber ... Czytaj całość

Wystawa w gmachu Biblioteki Jagiellońskiej

03-06-2011 00:00

Została zorganizowana w Galerii wystaw czasowych w gmachu Biblioteki Jagiellońskiej. Z inicjatywy przedstawicielek Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, Sióstr Dominikanek z Gródka, Sióstr Miłosierdzia zwanych Szarytkami, przy współpracy z Dyrekcją BJ i z działającym w miejscu urodzenia Epsteinówny Towarzystwem Przyjaciół Pilicy i Ziemi Pilickiej - reprezentowanym przez prezesa i jej współorganizatora, Edwarda Szumarę - udało się przygotować obszerną wystawę monograficzną: „S. Magdalena Maria Epstein OP. Prekursorka pielęgniarstwa polskiego w drodze do świętości”.  Ekspozycja ta po raz pierwszy ukazała szerokiemu kręgowi zainteresowanych nią osób, wielkie dziedzictwo polskiego pielęgniarstwa i nakreśliła bogactwo osobowości jego twórczyni.Wśród obiektów na niej zgromadzonych, znalazło się wiele oryginalnych pamiątek osobistych, fotokopii, dokumentów, historycznych fotografii, cennych pozycji z księgozbioru Epsteinówny pochodzących z Archiwum... Czytaj całość

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

02-06-2011 00:00

Z okazji 100. rocznicy powstania pierwszej szkoły (1911) i reaktywowania jej jako studium uniwersyteckie (1925), wielu prelegentów z kraju i z zagranicy uczestniczyło w Krakowie w Międzynarodowej konferencji dydaktyczno-szkoleniowej „100-lecie pielęgniarstwa w Polsce. Teoria i praktyka pielęgniarstwa XXI wieku”.  Wpisana w uroczyste obchody Roku Jubileuszowego, niejednokrotnie przywoływała w gronie swoich uczestników postać i prekursorski wkład Epsteinówny na tym polu. „Nie macie się czego wstydzić – mówiła na przykład podczas wykładu inauguracyjnej sesji historycznej Ellen Murphy (University of Wisconsion, Milwaukee, USA).  Piękne karty polskiego, w tym wypadku przede wszystkim krakowskiego pielęgniarstwa świadcza o umiłowaniu tego niełatwego zawodu już u jego kolebki. Świadczą o wielkości i potędze ducha jego twórczyni”. Organizatorem konferencji był Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu... Czytaj całość