Cele fundacji

Mamy nadzieję, że Patronka Fundacji – Służebnica Boża s. Magdalena Epstein, która przez całe swoje życie realizowała charyzmat miłości miłosiernej, inicjując różne dzieła pomocy charytatywnej  – będzie wspierać swoim wstawiennictwem u Boga rozpoczęte dzieło Fundacji.   Wszystkim, którzy odpowiedzą na apel i włączą się w to dzieło  – odwzajemniamy się modlitwą, spłacając w ten sposób […]